Mã số thuế các công ty tại xã vân hội


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200150241
Người đại diện: Trần Đình Kiên
Thôn Minh Phú - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200473891
Người đại diện: Hoàng Thị Thoản
Thôn 7 - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200473789
Người đại diện: Tống Ngọc Du
Thôn 7 - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200473933
Người đại diện: Hoàng Ngọc Hoàng
Thôn 7 - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LOAN - VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200761307
Người đại diện: Trần Ngọc Phương
Thôn 6, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200790178
Người đại diện:
Thôn 6 - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NĂNG

Mã số thuế: 5200806854
Người đại diện: Nguyễn Văn Năng
Thôn 9, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UBND XÃ VÂN HỘI - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841640
Người đại diện:
xã Vân Hội - Xã Vân Hội - Huyện Trấn Yên - Yên Bái