Mã số thuế các công ty tại xã minh tiến


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 5200903689
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUẤN
Thôn Minh Phú, Xã Minh Tiến, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 5200150298
Người đại diện: Phan Đình Dũng
Thôn 3 - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200208371
Người đại diện: Chử Quốc Tuấn
Thôn 6, Xã Minh Tiến, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Mã số thuế: 5200473595
Người đại diện: Vũ Quốc Long
Thôn 3 - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN

Mã số thuế: 5200473838
Người đại diện: Trần Quang Vinh
Thôn Hồng Lâm - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON MINH TIẾN

Mã số thuế: 5200695742
Người đại diện:
Thôn Hồng Lâm, xã Minh Tiến - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2-MINH TIẾN

Mã số thuế: 5200790185
Người đại diện:
Thôn 1 - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH TIẾN

Mã số thuế: 5200814069
Người đại diện: Trần Thị Phương
Thôn Hồng Lâm - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HTX SẢN XUẤT GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO

Mã số thuế: 5200823391
Người đại diện: Nguyễn Văn Lượng
Thôn 5 - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ MINH TIẾN - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841802
Người đại diện:
xã Minh Tiến - Xã Minh Tiến - Huyện Trấn Yên - Yên Bái