Mã số thuế các công ty tại xã hưng thịnh


CÔNG TY TNHH YÊN NINH - YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200899506
Người đại diện: Trần Thị Lan
Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG QUÁT

Mã số thuế: 5200395107
Người đại diện: Mai Thị Hằng
thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200150347
Người đại diện: Nguyễn Gia Hồng
Thôn Yên Ninh - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỀN OANH

Mã số thuế: 5200281491
Người đại diện: Nguyễn Văn Điền
thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH MÙI

Mã số thuế: 5200287888
Người đại diện: Dương Thị Mùi
Thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200313418
Người đại diện:
Thôn Yên thành - Xã Hưng thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473718
Người đại diện: Hà Thị Chi
Thôn Hưng Thành - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473965
Người đại diện: Nguyễn Thị thanh
Thôn Yên Ninh - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200584993
Người đại diện: Vũ Ngọc Tú
Thôn Trực Khang - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200790273
Người đại diện:
Thôn 1 - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HÀ THỊ THÙY DUNG

Mã số thuế: 5200816154
Người đại diện: Hà Thị Thùy Dung
Thôn Yên Ninh - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ HƯNG THỊNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841792
Người đại diện:
xã Hưng Thịnh - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP XÃ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200861735
Người đại diện: Hà Thị Nhung
Thôn Yên Ninh - Xã Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ XUÂN ANH

Mã số thuế: 5200633834
Người đại diện: Lê Thị Xuân
thôn Yên Ninh , Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM TẠI YÊN BÁI

Mã số thuế: 0102381001-002
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUÁ
Thôn Chấn Hưng, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam