Mã số thuế các công ty tại xã lương thịnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG TUẤN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200654626
Người đại diện: Vũ Văn Giang
Thôn Đồng Bằng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VIỆT HƯNG, TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200104686
Người đại diện: Mai Văn Hoàng
Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200150308
Người đại diện: Phạm Ngọc Hùng
Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẰNG TUẤN

Mã số thuế: 5200233917
Người đại diện: Trần Quang Tuấn
Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH DŨNG BÌNH

Mã số thuế: 5200272338
Người đại diện: Bùi Thị Hoa
Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẠNH LUÂN

Mã số thuế: 5200276540
Người đại diện: Nguyễn Thị Lý
Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯỢNG ANH

Mã số thuế: 5200277223
Người đại diện: Nguyễn Đức Hạnh
Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN KIM

Mã số thuế: 5200278925
Người đại diện: Trương Ngọc Kim
Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Á CHÂU

Mã số thuế: 5200290016
Người đại diện: Hà Trường Sơn
Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANH - VIỆT TẠI YÊN BÁI

Mã số thuế: 0101973196-001
Người đại diện: Vũ Quốc Bản
Thôn Đoàn Kết - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ ANH

Mã số thuế: 5200299347
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Thôn Đồng Bằng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200307044
Người đại diện: Trần Vũ Lực
Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200313506
Người đại diện:
Xã Lương thịnh - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM SƠN

Mã số thuế: 5200291933
Người đại diện: Vũ Văn Xuất
Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CHI NHÁNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN TINH QUẶNG SẮT - CTY CP HỒNG NAM

Mã số thuế: 5200275297-001
Người đại diện: Đặng Văn Hùng
Thôn Phương Đạo 2, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473806
Người đại diện: Hà Viết Luận
Thôn Khe Vải - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473926
Người đại diện: Nguyễn Thị Minh
Thôn Đồng Bằng - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THANH LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200642973
Người đại diện: Vũ Huy Quang
Thôn Lương Môn, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ YÊN

Mã số thuế: 5200659952
Người đại diện: Hoàng Thị Hồng
Thôn Phương Đạo, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200790192
Người đại diện:
Đồng Bằng - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM ĐỨC LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200792552
Người đại diện: Phạm Văn Mười
Thôn Đá Trắng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN GỖ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200807086
Người đại diện: Phạm Văn Nghĩa
Thôn Đá Trắng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

PHẠM NGỌC HÂN

Mã số thuế: 5200816186
Người đại diện: Phạm Ngọc Hân
Đoàn Kết - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N CH�N NU�I H�A Y�N

Mã số thuế: 5200823426
Người đại diện: L��ng Nguy�n Ng�c (Ng��i ���c
Thôn Khe Lụa, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI HÒA YÊN

Mã số thuế: 5200824691
Người đại diện: Lương Nguyên Ngọc
Thôn Đồng Bằng 3 - Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái