Mã số thuế các công ty tại xã nga quán


CÔNG TY TNHH HÀ MY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200905710
Người đại diện: Nguyễn Thị Hành
Thôn Hồng Hà, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGA QUÁN

Mã số thuế: 5200150026
Người đại diện: Phạm Thăng Long
Thôn Hồng Hà - Xã Nga Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON NGA QUÁN

Mã số thuế: 5200286115
Người đại diện: Đinh Thị Oanh
thôn Hồng Thái - Xã Nga Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ NGA QUÁN

Mã số thuế: 5200473690
Người đại diện: Nguyễn Thanh Phong
Thôn Hồng Hà - Xã Nga Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1 - NGA QUÁN

Mã số thuế: 5200790107
Người đại diện:
Ninh phúc - Xã Nga Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ NGA QUÁN - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841697
Người đại diện:
xã Nga Quán - Xã Nga Quán - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH HÀ MY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200878351
Người đại diện: Nguyễn Thị Hành
Thôn Hồng Hà, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐÔNG AN TẠI TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200871275-001
Người đại diện: Phùng Xuân Hà
Thôn Hồng Hà, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam