Mã số thuế các công ty tại xã đào thịnh


CÔNG TY TNHH GÀ LAI CHỌI HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5200905654
Người đại diện: Hoàng Huy Toàn
Thôn 3, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200149969
Người đại diện: Chu Đức Hiền
Xã Đào Thịnh - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HỢP TÁC XÃ LÂM NÔNG NGHIỆP 3/2 XÃ ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200274984
Người đại diện: Nguyễn Tiến Nam
thôn 5, xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HỢP TÁC XÃ 6-12 XÃ ĐÀO THỊNH - HUYỆN TRẤN YÊN - TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200275071
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
thôn 5 - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200324681
Người đại diện: Đặng Văn Tân
Thôn 2, xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HƯNG THUẬN

Mã số thuế: 5200467104
Người đại diện: Vũ Đức Công
Thôn 6 - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200473852
Người đại diện: Đoàn Ngọc Vân
Thôn 2 - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200474052
Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy
Thôn 2 - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1 - ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200790058
Người đại diện:
Thôn 1 - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ ĐÀO THỊNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841760
Người đại diện:
xã Đào Thịnh - Xã Đào Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN THÀNH ANH

Mã số thuế: 5200888825
Người đại diện: Nguyễn Quang Thành
Thôn 5, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VINAVICOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200827452
Người đại diện: Vũ Hải Quân
Thôn 3, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ QASTAR

Mã số thuế: 5200880505
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Minh
Thôn 4, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam