Mã số thuế các công ty tại xã việt hồng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200150266
Người đại diện: Nguyễn Hồng Quang
Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HỢP TÁC XÃ 30-4 XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200409303
Người đại diện: Trần Viết Khai
Thôn Bản Quán, xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200473919
Người đại diện: Đào Thị Tiến
Bản Vần - Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN ĐỨC MINH

Mã số thuế: 5200488023
Người đại diện: Nguyễn Minh Phú
Bản Phạ, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT HỒNG YẾN

Mã số thuế: 5200491280
Người đại diện: Nguyễn Thị Ninh
Bản Nả, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200666318
Người đại diện: Hoàng Hữu Lượng
Bản Vần - Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200666300
Người đại diện: Phạm Thanh Sơn
- Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200790160
Người đại diện:
Bản phạ - Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á

Mã số thuế: 5200814044
Người đại diện: Hoàng Thị Hà
Thôn Bản Nả, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UBND XÃ VIỆT HỒNG - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841665
Người đại diện:
xã Việt Hồng - Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái