Mã số thuế các công ty tại xã hồng ca


CÔNG TY TNHH TUY MINH HỒNG CA

Mã số thuế: 5200904001
Người đại diện: Hoàng Xuân Tuy
Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG KHỞI NGHIỆP TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200901667
Người đại diện: Hà Đình Khuê
Thôn Cà Nộc, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam