Mã số thuế các công ty tại xã tân đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200149912
Người đại diện: Trần Thị Kiều Nhung
Xã tân đồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200313383
Người đại diện: Nguyễn Đức Thắng
Thôn 3 - Xã Tân đồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200377330
Người đại diện: Nguyễn Văn Quỳnh
Thôn 3 - Xã Tân Đồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ HOÀNG THAO

Mã số thuế: 5200429028
Người đại diện: Phan Văn Thao
Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON TÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200474020
Người đại diện: Lương Thị Hoa
Thôn 3 - Xã Tân Đồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1- TÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200790026
Người đại diện:
Phố hóp - Xã Tân Đồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ TÂN ĐỒNG - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841866
Người đại diện:
xã Tân Đồng - Xã Tân Đồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TẰM TƠ MIỀN BẮC

Mã số thuế: 5200887204
Người đại diện: Vũ Văn Thanh
Thôn 2, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam