Mã số thuế doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài


CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG FUTAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3500423922
Người đại diện: Peng Bing
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 - Thị Xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHÁNH GIAO DỊCH PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100774342-006
Người đại diện: Đinh Thiện Huấn
Số 54 Trần Hưng Đạo, phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH PV DRILLING EXPRO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3500870335
Người đại diện: Nguyễn Đức Minh
Số 65A đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & LIÊN LẠC

Mã số thuế: 3500102414-014
Người đại diện: Phan Vinh Quang
Số 105 Lê Lợi, phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM Y TẾ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-012
Người đại diện: Đỗ Minh Tiến
Số 2 Pasteur, phường 7 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ CẢNG VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Mã số thuế: 3500102414-009
Người đại diện: Nguyễn Đức Đản
Số 67 đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN

Mã số thuế: 3500102414-008
Người đại diện: Dương Văn Thắng
Số 65/1 đường 30/4, phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN

Mã số thuế: 3500102414-007
Người đại diện: Trịnh Hoàng Linh
Số 15 Lê Quang Định - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI Ô TÔ

Mã số thuế: 3500102414-006
Người đại diện: Trần Ngọc Nhàn
Số 44 đường 30/4, phường 9 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN

Mã số thuế: 3500102414-005
Người đại diện: Trần Ngọc Lý
Số 71 đường 30/4, phườngThắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-003
Người đại diện: Lê Việt Dũng
Số 17 Lê Quang Định - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHOAN VÀ SỬA GIẾNG

Mã số thuế: 3500102414-002
Người đại diện: Lê Quang Nhạc
Số 52 đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-001
Người đại diện: Đỗ Văn Phúc
Số 67 đường 30/4, phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-004
Người đại diện: Cao Tùng Sơn
Số 105 Lê Lợi, phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DỊCH VỤ

Mã số thuế: 3500102414-017
Người đại diện: Trần Trọng Sơn
Số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỚI THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-018
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Số 105 Lê Lợi, phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐẢNG ỦY LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-020
Người đại diện: Đặng Minh Hồng
Số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ LÔ 04-3

Mã số thuế: 3501584785
Người đại diện: Nguyễn Quỳnh Lâm
Xí nghiệp LD Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐOÀN LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-021
Người đại diện: Hoàng Phúc Long
Số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ LÔ 09-3/12

Mã số thuế: 3502208871
Người đại diện: Nguyễn Quỳnh Lâm
Số 105 đường Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ LÔ 12/11

Mã số thuế: 3502217234
Người đại diện: Nguyễn Quỳnh Lâm
Số 105 đường Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHI SẢN XUẤT VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-023
Người đại diện: Nguyễn Doãn Phong
Số 105 đường Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

KHU NGHỈ DƯỠNG VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-022
Người đại diện: Nguyễn Thế Hùng
ấp Hồ Tràm - Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN ĐỜI SỐNG - NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-024
Người đại diện: Lê Văn Tư
Số 02 Pasteur - Phường 7 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 3500102414-025
Người đại diện:
52, đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu