Mã số thuế doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài


CHI NHÁNH GIAO DỊCH PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100774342-006
Người đại diện: Đinh Thiện Huấn
Số 54 Trần Hưng Đạo, phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH PV DRILLING EXPRO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3500870335
Người đại diện: Nguyễn Đức Minh
Số 65A đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & LIÊN LẠC

Mã số thuế: 3500102414-014
Người đại diện: Phan Vinh Quang
Số 105 Lê Lợi, phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM Y TẾ XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-012
Người đại diện: Đỗ Minh Tiến
Số 2 Pasteur, phường 7 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ CẢNG VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Mã số thuế: 3500102414-009
Người đại diện: Nguyễn Đức Đản
Số 67 đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN

Mã số thuế: 3500102414-008
Người đại diện: Dương Văn Thắng
Số 65/1 đường 30/4, phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN

Mã số thuế: 3500102414-007
Người đại diện: Trịnh Hoàng Linh
Số 15 Lê Quang Định - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI Ô TÔ

Mã số thuế: 3500102414-006
Người đại diện: Trần Ngọc Nhàn
Số 44 đường 30/4, phường 9 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VÀ CÔNG TÁC LẶN

Mã số thuế: 3500102414-005
Người đại diện: Trần Ngọc Lý
Số 71 đường 30/4, phườngThắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-003
Người đại diện: Lê Việt Dũng
Số 17 Lê Quang Định - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHOAN VÀ SỬA GIẾNG

Mã số thuế: 3500102414-002
Người đại diện: Lê Quang Nhạc
Số 52 đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-001
Người đại diện: Đỗ Văn Phúc
Số 67 đường 30/4, phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-004
Người đại diện: Cao Tùng Sơn
Số 105 Lê Lợi, phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DỊCH VỤ

Mã số thuế: 3500102414-017
Người đại diện: Trần Trọng Sơn
Số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỚI THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ

Mã số thuế: 3500102414-018
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Số 105 Lê Lợi, phường 6 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐẢNG ỦY LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-020
Người đại diện: Đặng Minh Hồng
Số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ LÔ 04-3

Mã số thuế: 3501584785
Người đại diện: Nguyễn Quỳnh Lâm
Xí nghiệp LD Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐOÀN LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-021
Người đại diện: Hoàng Phúc Long
Số 105 Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ LÔ 09-3/12

Mã số thuế: 3502208871
Người đại diện: Nguyễn Quỳnh Lâm
Số 105 đường Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO - HỢP ĐỒNG CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ LÔ 12/11

Mã số thuế: 3502217234
Người đại diện: Nguyễn Quỳnh Lâm
Số 105 đường Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHI SẢN XUẤT VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-023
Người đại diện: Nguyễn Doãn Phong
Số 105 đường Lê Lợi - Phường Thắng Nhì - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

KHU NGHỈ DƯỠNG VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-022
Người đại diện: Nguyễn Thế Hùng
ấp Hồ Tràm - Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN ĐỜI SỐNG - NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VIETSOVPETRO

Mã số thuế: 3500102414-024
Người đại diện: Lê Văn Tư
Số 02 Pasteur - Phường 7 - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TÂM AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 3500102414-025
Người đại diện:
52, đường 30/4 - Phường Thắng Nhất - Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Mã số thuế: 2500235250
Người đại diện: Cherdsak Niyomsilpa
Khu CN Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam