Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại quảng trị


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAGOTA ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 3200710115
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CHÂU
Khu phố 3, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NN ARAVA

Mã số thuế: 3200710073
Người đại diện: ĐẶNG BÁ HOÀI
Thôn An Tiêm, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TOZEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3200710098
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HÒA
Khu Công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ ISRAEL

Mã số thuế: 3200710108
Người đại diện: NGUYỄN QUANG LONG
Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG VÀ PTNT QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200710059
Người đại diện: LÊ VĂN HÀO
Thôn Nam Đông, Xã Gio Sơn, Huyện Gio Linh, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH LÔI HỎA

Mã số thuế: 3200709409
Người đại diện: TRẦN QUANG KHẢI
Tầng 2, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHONG ĐỊA

Mã số thuế: 3200709381
Người đại diện: DƯƠNG NHƯ THÚY
Tầng 1, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHONG TRẠCH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709663
Người đại diện: TRẦN QUANG KHẢI
Tầng 2, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẠI HỮU QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709769
Người đại diện: DƯƠNG NHƯ THÚY
Tầng 1, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH LÔI THIÊN

Mã số thuế: 3200709536
Người đại diện: DƯƠNG NHƯ THÚY
Tầng 1 số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG HIẾU QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200710002
Người đại diện: HOÀNG XUÂN HIẾU
Thôn An Bình, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN

Mã số thuế: 3200710027
Người đại diện: LÊ VĂN ĐÀI
Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 3200709864
Người đại diện: LÊ ANH PHƯƠNG
Số 38 đường Đoàn Hữu Trưng, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỒNG NHÂN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709952
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Phòng số 1, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỊA PHONG THĂNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709977
Người đại diện: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
Phòng 7 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRẠCH HỎA

Mã số thuế: 3200709945
Người đại diện: ĐINH QUẾ LINH
Phòng số 1, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHONG HỎA QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709871
Người đại diện: LÊ MỸ LINH
Tầng 1, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRẠCH SƠN

Mã số thuế: 3200709906
Người đại diện: ĐINH QUẾ LINH
Phòng số 3, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH HỎA SƠN LỮ

Mã số thuế: 3200709991
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Phòng số 2, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRẠCH LÔI

Mã số thuế: 3200709889
Người đại diện: ĐINH QUẾ LINH
Phòng số 2, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỊA THIÊN THÁI QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709984
Người đại diện: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
Phòng 5 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỊA TRẠCH LÂM

Mã số thuế: 3200709896
Người đại diện: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
Phòng 6, số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH THIÊN TRẠCH

Mã số thuế: 3200709913
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Phòng số 1, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH THIÊN HỎA QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709920
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Phòng số 3, tầng 1 số 22 Đào Duy Từ, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRIỆU LONG CORP

Mã số thuế: 3200709832
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC THƠ
206/1 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, Vietnam