Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại cao bằng


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN LONG QUỲNH

Mã số thuế: 4800917554
Người đại diện: Phan Ngọc Quỳnh
Số nhà 110 Tổ 1, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP CAO BẰNG 268

Mã số thuế: 4800917547
Người đại diện: Nội Thế Nghiệp
Tổ 3, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH THÁC BẢN GIỐC CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917498
Người đại diện: BẾ XUÂN TRƯỜNG
Số nhà 9, tổ 8 , Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH HƯNG GIANG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917473
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Khu 1, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH TƯƠI

Mã số thuế: 4800917480
Người đại diện: TRIỆU THANH TƯƠI
Số nhà 024 E, Tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUÂY SƠN

Mã số thuế: 4800917339
Người đại diện: Đặng Bích Phương
Số nhà 36, tổ 12 , Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH HẢI YẾN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917378
Người đại diện: Đàm Trọng Hiện
Xóm Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PIONEER CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917360
Người đại diện: Lý Quốc Thắng
Tổ 7, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917353
Người đại diện: Lê Kiều Thu
Phố Dạ Hương, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIA LINH CB

Mã số thuế: 4800917307
Người đại diện: Văn Tiến Long
Tổ 7 , Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800917314
Người đại diện: Tô Vũ Thượng
Xóm Bản Thán , Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỈNH CAO BẰNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 0106912454-006
Người đại diện: Đặng Ngọc Linh
Tổ 16, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI CAO BẰNG

Mã số thuế: 0315661606-042
Người đại diện: Hoàng Thị Huế
Tổ 10, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI TOÀN

Mã số thuế: 4800917233
Người đại diện: Vũ Đức Toàn
Số nhà 33, Tổ 5, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MAI LONG TẠI CAO BẰNG

Mã số thuế: 4601293943-001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MAI
Số nhà 25, tổ 7, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CAO BẰNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIGBUY24H VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108516745-031
Người đại diện: Mã Đình Hiến
Tổ 1 Km4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ A168

Mã số thuế: 4800917219
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Số 2, Tổ 30, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG MIỀN BẮC

Mã số thuế: 4800917201
Người đại diện: Trịnh Sỹ Thanh
Số nhà 042, Tổ 9, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRIỆU NGUYÊN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917191
Người đại diện: Triệu Văn Hạnh
Xóm Đông Môn, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THẾ SA

Mã số thuế: 4800917152
Người đại diện: Lê Thị Linh Đa
SN 095 - Tổ 06, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ HẢI YẾN

Mã số thuế: 4800917071
Người đại diện: Nông Hải Yến
Số nhà 080, đường 3/10, Tổ 11, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ HÓA CHẤT TÂN Á ĐẠI THÀNH TẠI CAO BẰNG

Mã số thuế: 0108705686-022
Người đại diện: Hoàng Thị Huế
Tổ 10, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH DƯƠNG FOOD

Mã số thuế: 4800917032
Người đại diện: Hoàng Văn Minh
Nà Chàm - Bó Pia, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG GIA CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800917057
Người đại diện: NÔNG VĂN ĐÔNG
Tổ 1, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng, Vietnam

CÔNG TY TNHH VŨ ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800916991
Người đại diện: Lăng Văn Hoàng
Xóm Chang Khuyên, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng, Vietnam