Mã số thuế các công ty tại xã hưng khánh


CÔNG TY TNHH THÁI LỪNG

Mã số thuế: 5200109187
Người đại diện: Trần Thị Lừng
Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP II - III TRẤN YÊN II

Mã số thuế: 5200149905
Người đại diện: Lương Sinh Trúc
Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200150315
Người đại diện: Trần Văn Tam
Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200152464
Người đại diện: Hà Xuân Diệu
Thôn Lương An - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200169570-001
Người đại diện: Nguyễn Văn Giáp
Thôn 5 - Xã Hưng khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÍCH THÀNH

Mã số thuế: 5200194954
Người đại diện: LI HUNG YU
Thôn 8 - Xã Hưng khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200273042
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Long
Thôn 4, xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ TRỌNG

Mã số thuế: 5200277914
Người đại diện: Trần Văn Trọng
thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÝ HOÀ

Mã số thuế: 5200288761
Người đại diện: Vũ Văn Quý
Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200473676
Người đại diện: Nguyễn Văn Quỳ
Thôn 8 - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200473940
Người đại diện: Đinh Thị Hồng Anh
Thôn 4 - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200474013
Người đại diện: Đinh Thị Hoan
Thôn 4 - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢI

Mã số thuế: 5200489901
Người đại diện: Trần Thị Lan
Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN TIM

Mã số thuế: 5200489926
Người đại diện: Lê Hồng Sơn
thôn 6, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CHI NHÁNH KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ CAO TỐC KM24 YÊN PHÚ - CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NAM

Mã số thuế: 5200275297-003
Người đại diện: Vũ Quốc Hưng
Thôn Yên Phú - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THỦY - YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200601342
Người đại diện: Trần Thị Thu Thủy
Thôn 10, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200790259
Người đại diện:
Thôn 1 - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ HƯNG KHÁNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841834
Người đại diện:
xã Hưng khánh - Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHĂN NUÔI TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200847635
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng
Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÈ THANH TRÂM

Mã số thuế: 5200881509
Người đại diện: Nguyễn Văn An
Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENECO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200887317
Người đại diện: Chu Công Tú
Thôn 1, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG YB

Mã số thuế: 5200789990
Người đại diện: Vũ Văn Sĩ
Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HỮU HÙNG

Mã số thuế: 5200807632
Người đại diện: Ngô Văn Dung
Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam