Mã số thuế các công ty tại xã cường thịnh


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200150040
Người đại diện: Lương Văn Hùng
xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200275378
Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Thôn 4 - Xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 5200300578
Người đại diện: Chu Thị Ngân
Thôn 3, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473972
Người đại diện: Đỗ Thị Hà
Thôn Đầm Hồng - Xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1 - CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200790121
Người đại diện:
Thôn 3 - Xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIẾU HÒA - CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200806861
Người đại diện: Nguyễn Quang Hiếu
Thôn 4, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PHÚ BÁI

Mã số thuế: 5200820979
Người đại diện: Đoàn Phương Thảo
Thôn 3, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UBND XÃ CƯỜNG THỊNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841707
Người đại diện:
xã Cường Thịnh - Xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái