Mã số thuế các công ty tại xã y can


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC NGHIỆP KIẾN PHÁT

Mã số thuế: 5200905206
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BĂNG THANH
Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH DUY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200755328
Người đại diện: Nguyễn Thị Đương
Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 5200235819
Người đại diện: Vũ Thị Ngân
thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Y CAN

Mã số thuế: 5200150107
Người đại diện: Trần Thị Thu
Thôn Hoà Bình - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200257298
Người đại diện: Nguyễn Minh Cách
thôn Khe Chè, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Y CAN

Mã số thuế: 5200474084
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Dũng
Thôn Bình Minh - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y CAN

Mã số thuế: 5200474077
Người đại diện: Nguyễn Văn Hạnh
Thôn Bình Minh - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON Y CAN

Mã số thuế: 5200473997
Người đại diện: Nguyễn Thị Liên
Thôn Bình Minh - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 5200576248
Người đại diện: Nguyễn Hải Nam
Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - Y CAN

Mã số thuế: 5200790234
Người đại diện:
Minh An - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ Y CAN - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841746
Người đại diện:
xã Y Can - Xã Y Can - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YÊN KHẢI TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200799928
Người đại diện: Lê Thị Yên
Thôn Khe Chè, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH DUY

Mã số thuế: 2500260521
Người đại diện: Nguyễn Văn Phước
Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH THƯƠNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200813957
Người đại diện: Bùi Chung Tuyến
Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam