Mã số thuế các công ty tại xã việt thành


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200149983
Người đại diện: Lê Thị Lụa
Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TẰM TƠ TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200242728
Người đại diện: Đặng Hồng Phượng
thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200287084
Người đại diện: Lê Đức Liêm
Thôn 5 - Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200300916
Người đại diện: Vũ Thị Thuần
Thôn 5, xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200474006
Người đại diện: Trần Thị Vân Thuần
Thôn 5 - Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1- VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200790065
Người đại diện:
Thôn 1 - Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MẠNH SƠN

Mã số thuế: 5200807287
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Thôn 4, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UBND XÃ VIỆT THÀNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841739
Người đại diện:
xã Việt Thành - Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái