Mã số thuế các công ty tại xã kiên thành


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ BẢN HẺO

Mã số thuế: 5200276519
Người đại diện: Hà Bản Hẻo
Thôn An Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200150139
Người đại diện: Dương Kim Hưng
Xã Kiên thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200343437
Người đại diện: Lê Điên Hải
Yên Thịnh - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200474045
Người đại diện: Nguyễn Thị Tú Anh
Thôn Yên Thịnh - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200475419
Người đại diện: Đỗ Văn Long
Yên Thịnh - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200763921
Người đại diện: Trần Ngọc Sử
Thôn An Thịnh - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 2 - KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200790241
Người đại diện:
Khe rộng - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UBND XÃ KIÊN THÀNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841721
Người đại diện:
xã Kiên Thành - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TỔ HỢP TÁC KHAI THÁC VÀ CUNG ỨNG GIỐNG TRE MĂNG BÁT ĐỘ

Mã số thuế: 5200842203
Người đại diện: Mai Công Trình
Thôn Cát Tường - Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH HƯNG TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200879690
Người đại diện: Trương Thị Bích Hà
Thôn Đá Khánh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN PHÚ LÀO CAI

Mã số thuế: 5300530991-001
Người đại diện: Tống Thị Hạnh
Thôn Đá Khánh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam