Mã số thuế các công ty tại thị trấn cổ phúc


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGÂN HÀ YB

Mã số thuế: 5200905728
Người đại diện: Trần Duy Hưng
Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200905421
Người đại diện: Đào Xuân Hùng
Tổ dân phối số 8, - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5200903424
Người đại diện: Đào Văn Toàn
Tổ dân phố số 4, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200903294
Người đại diện: Hoàng Huy Tuấn
Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN HIỀN HÀ

Mã số thuế: 5200898781
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOÀNG THANH AN

Mã số thuế: 5200892927
Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Số nhà 702, tổ dân phố 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TÚ TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200897185
Người đại diện: Lê Quang Tuấn
Tổ dân phố số 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM PHÁT

Mã số thuế: 5200880745
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hiếu
Khu phố 8, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5200149768
Người đại diện: Trịnh Minh Chung
Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200149817
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Kim Thanh
Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 5200149824
Người đại diện: Tô Thị ánh
Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

ĐỘI GIAO THÔNG VÀ DỊCH VỤ

Mã số thuế: 5200149831
Người đại diện: Nguyễn Quốc Đoàn
Thị trấn Cổ phúc - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Mã số thuế: 5200149849
Người đại diện: Phan Tất Kha
Thị Trấn Cổ Phúc - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Mã số thuế: 5200149990
Người đại diện: Nguyễn Huy Trình
Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200149743
Người đại diện: Trần Minh Tuấn
Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN PHÚ

Mã số thuế: 5200149775
Người đại diện: Trần Đức Bảy
Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

HIỆU THUỐC HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200122251-002
Người đại diện: Ngô Thế Dương
Thị trấn cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

BƯU ĐIỆN HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200126376-001
Người đại diện: Hoàng Văn Yên
Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CỔ PHÚC

Mã số thuế: 5200151076
Người đại diện: Phùng Thị Phương Thảo
Tổ dân phố số 3 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

HTX KHAI THÁC SẢN XUẤT DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỢP NHẤT

Mã số thuế: 5200191287
Người đại diện: Nguyễn Quang Thọ
Tổ dân phố số 1 - Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TNHH YÊN HỢP

Mã số thuế: 5200211818
Người đại diện: Nguyễn Văn Khương
Khu phố 7, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI NAM LINH

Mã số thuế: 5200214456
Người đại diện: Nguyễn Hoài Nam
Khu phố 6 - Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY LIÊN DOANH TƠ TẰM NGHĨA HƯNG

Mã số thuế: 5200224454
Người đại diện: Cát Thế Truyền
Khu 4 - Thị trấn Cổ phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200176176-002
Người đại diện: Trần Duy Chiến
Tổ dân phố số 5 - Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẨM HƯỜNG

Mã số thuế: 5200235992
Người đại diện: Trần Thị Hường
Số nhà 805, khu phố 1, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Vietnam