Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phùng minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 2802778729
Người đại diện: Dương Thị Phương
Làng Thượng, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VT.TM BÌNH ĐỨC

Mã số thuế: 2802647613
Người đại diện: Hà Sĩ Đức
Thôn Tân Lập, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DVTM BÌNH PHÚC

Mã số thuế: 2802460527
Người đại diện: Đỗ Đình Hùng
Làng Mui, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH TMDV PHÚ HOÀN

Mã số thuế: 2802566876
Người đại diện: Lê Phú Hoàn
Làng Thượng, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG XỨ THANH

Mã số thuế: 2802383128
Người đại diện: Lê Tuấn Anh
Thôn Tân Lập, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙNG MINH

Mã số thuế: 2801266326
Người đại diện:
Xã Phùng Minh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙNG MINH

Mã số thuế: 2801265322
Người đại diện:
Làng Hạ, xã Phùng Minh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG MINH

Mã số thuế: 2801265724
Người đại diện:
Xã Phùng Minh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON PHÙNG MINH

Mã số thuế: 2801265918
Người đại diện:
Xã Phùng Minh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SƠN LỘC

Mã số thuế: 2801347737
Người đại diện: Nguyễn Hữu Tư
Nhà ông Quản Bá Quân, Làng Cốc, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam