Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phúc thịnh


CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI VIỆT

Mã số thuế: 2802825591
Người đại diện: Lê Thị Thu Hà
làng Trạc, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH LK PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802818160
Người đại diện: Bùi Thị Liên
Làng Bái, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802420771
Người đại diện: Bùi Văn Hà
Thôn Cò Mót, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẠCH KP PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802475763
Người đại diện: Hà Hải Phong
Làng Trạc, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐÁ (CTY DUY TÂN)

Mã số thuế: 2800790505-001
Người đại diện: Lê Tư Duy
Xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UBND XÃ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2801266301-001
Người đại diện: 2801266301
Xã Phúc Thịnh - Xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG - LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ - NHÀ MÁY TINH B

Mã số thuế: 6000658167-002
Người đại diện: Nguyễn Chì
Thôn Cò Mót, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802200938
Người đại diện: Nghiêm Minh Tiến
Thôn Cò Mót, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802275115
Người đại diện: Phạm Văn Dũng
T. Cò Mót - Xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GSH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802425515
Người đại diện: Hà Văn Giang
Thôn Làng Trạc, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG ĐỨC PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802465035
Người đại diện: Tạ Văn Xuyến
Làng Bái, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2801266301
Người đại diện:
Xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2801265509
Người đại diện:
Làng bái, xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2801265900
Người đại diện:
Xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2801265410
Người đại diện:
Xã Phúc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá