Mã số thuế các công ty tại xã phùng giáo


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH THANH

Mã số thuế: 2802551573
Người đại diện: Chu Thị Hạnh
Làng Bằng, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XD ĐẠI DƯƠNG HOUS

Mã số thuế: 2802456464
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Dương
Đội 3, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙNG GIÁO

Mã số thuế: 2801266245
Người đại diện:
Xã Phùng Giáo - Xã Phùng Giáo - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙNG GIÁO

Mã số thuế: 2801265354
Người đại diện:
Làng Chuối, xã Phùng Giáo - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG GIÁO

Mã số thuế: 2801265516
Người đại diện:
Làng Chuối, xã Phùng Giáo - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá