Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã vân am


CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG PHÚ VÂN

Mã số thuế: 2801988272
Người đại diện: Phạm Văn Dũng
Làng Khén Nội, Xã Vân Am, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN AM 2

Mã số thuế: 2801437211
Người đại diện:
Trung Vân - Xã Vân Am - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VÂN AM

Mã số thuế: 2801266284
Người đại diện:
Xã Vân Am - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN AM

Mã số thuế: 2801265308
Người đại diện:
Xã Vân Am - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN AM I

Mã số thuế: 2801265523
Người đại diện:
Khu trung tâm, xã vân Am - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON VÂN AM

Mã số thuế: 2801265805
Người đại diện:
Khu trung tâm, xã Vân Am - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá