Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đồng thịnh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG THỊNH TH

Mã số thuế: 2802545851
Người đại diện: Nguyễn Thu Hương
Làng Me, Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẬU HẰNG

Mã số thuế: 2802490049
Người đại diện: Phạm Văn Hậu
Làng Rềnh, Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH CP PHÚ LỘC

Mã số thuế: 2802517879
Người đại diện: Đỗ Thị Cúc
Làng Mùn, Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THỊNH

Mã số thuế: 2801416733
Người đại diện: Phạm Văn Khê (H. Trưởng)
Làng Rềnh, xã Đồng Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG THỊNH

Mã số thuế: 2801266118
Người đại diện:
Làng Rềnh,xã Đồng Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG THỊNH

Mã số thuế: 2801265273
Người đại diện:
Làng Rềnh, xã Đồng Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG THỊNH

Mã số thuế: 2801265837
Người đại diện:
Làng Mới, xã Đồng Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá