Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thạch lập


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI BÁ NGÂN

Mã số thuế: 2802806373
Người đại diện: Phạm Văn Bá
Làng Thạch Yến, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & CHẾ BIẾN LÂM SẢN TÔ LÂM

Mã số thuế: 2802805965
Người đại diện: Phạm Văn Tàu
Làng Lập Thắng, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI VẦN TƯƠNG

Mã số thuế: 2802772357
Người đại diện: Phạm Văn Tương
Làng Thạch Yến, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CƯỜNG KHIÊM

Mã số thuế: 2802556564
Người đại diện: Phạm Văn Cường
Làng Tân Lập, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY LINH NEW

Mã số thuế: 2802465469
Người đại diện: Phạm Văn Duy
Thôn Xuân Chính, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI HƯNG HIẾU

Mã số thuế: 2802556571
Người đại diện: Cao Văn Dưỡng
Làng Minh Tiến, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH LẬP

Mã số thuế: 2801428986
Người đại diện: Bùi Thị Lý (H. Trưởng)
Làng Tân Lập, xã Thạch Lập - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LẬP I

Mã số thuế: 2801424011
Người đại diện: Lê Sỹ Dinh (H. trưởng)
Thôn Tân Lập, xã Thạch Lập - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LẬP II

Mã số thuế: 2801424004
Người đại diện: Bùi Trung Thành (H. trưởng)
Làng Bình Sơn, xã Thạch Lập - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH LẬP

Mã số thuế: 2801266090
Người đại diện:
Làng Tân Lập, xã Thạch Lập - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠCH LẬP

Mã số thuế: 2801265379
Người đại diện:
Làng Minh Tiến, xã Thạch Lập - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá