Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã mỹ tân


CÔNG TY TNHH PHONG LOAN H&H

Mã số thuế: 2802812095
Người đại diện: Phạm Văn Hiến
Thôn Vải, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC

Mã số thuế: 2802455397
Người đại diện: Trần Văn Tuấn Anh
Thôn Làng Mỏ, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH SS HƯƠNG

Mã số thuế: 2802194963
Người đại diện: Phạm Thị Hương
Làng Mỏ, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN PHÚ

Mã số thuế: 2802414249
Người đại diện: Phạm Văn Lý
Làng Thi, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN 1

Mã số thuế: 2801437194
Người đại diện: Phạm Tiến Hơn (H. trưởng)
Làng Thi - Xã Mỹ Tân - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON MỸ TÂN

Mã số thuế: 2801431555
Người đại diện: Lê Thị Linh (H.trưởng)
Làng Thi, xã Mỹ Tân - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÂN II

Mã số thuế: 2801420112
Người đại diện: Phạm Văn Cực (H.Trưởng)
Lãng Mống, xã Mỹ Tân - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TÂN

Mã số thuế: 2801416726
Người đại diện: Phạm Thanh Hồng (C.Tịch)
Làng Thi, xã Mỹ Tân - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ TÂN

Mã số thuế: 2801325846
Người đại diện: Bùi Văn Nhàn (H.Trưởng)
Làng Thi, xã Mỹ Tân - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá