Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã minh tiến


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGỌC LẶC

Mã số thuế: 2802818347
Người đại diện: Nguyễn Thế Duy
Thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD HƯƠNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: 2802767318
Người đại diện: Lê Bá Hòa
Thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU TVG

Mã số thuế: 2802621686
Người đại diện: Nguyễn Văn Trung
Thôn 10, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VÀ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ DUY LỢI

Mã số thuế: 2802155192
Người đại diện: Chu Đức Duy
Thôn 2, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN HOÀNG MINH HIẾU

Mã số thuế: 2802465476
Người đại diện: Nguyễn Minh Hiếu
Thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI XUÂN VINH

Mã số thuế: 2801961104
Người đại diện: Nguyễn Hữu Thành
Thôn 66, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẠT LUÂN

Mã số thuế: 2801784906
Người đại diện: Phạm Văn Toán
Nhà ông Phạm Văn Nhân, thôn Phúc Long, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH LUÂN ĐẠT

Mã số thuế: 2801749789
Người đại diện: Phạm Văn Toán
Nhà ông Phạm Văn Nhân, thôn Phúc Long, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 2801677439
Người đại diện: Nguyễn Quang Trung
UBND xã Minh Tiến - Xã Minh Tiến - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN 1

Mã số thuế: 2801437123
Người đại diện: Nguyễn Đức Trọng (H. trưởng)
Thôn Phúc Long - Xã Minh Tiến - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Mã số thuế: 2801266196
Người đại diện:
Thôn 10, xã Minh Tiến - Xã Minh Tiến - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON MINH TIẾN

Mã số thuế: 2801265844
Người đại diện:
Thôn Thanh Sơn, Xã Minh Tiến - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC ANH

Mã số thuế: 2801139550
Người đại diện: Vũ Ngọc Cầu
Nhà ông Vũ Ngọc Cầu thôn 66, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HUY

Mã số thuế: 2801179786
Người đại diện: Hoàng Xuân Khoa
Nhà ông Hoàng Xuân Khoa, thôn Tiểu Tu, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH QUỐC ANH

Mã số thuế: 2801153058
Người đại diện: Vũ Ngọc Cầu
Nhà ông Vũ Ngọc Cầu, thôn 66, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHÍNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2801437606
Người đại diện: Phạm Hùng Chính
Nhà ông Phạm Hùng Chính , thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỨC HUY

Mã số thuế: 2800807452
Người đại diện: Lê Huy Toàn
Tiểu Khu 66, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam