Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã lam sơn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG MINH ANH

Mã số thuế: 2802767043
Người đại diện: Trần Văn Quý
Thôn 8, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH TM & DV XUÂN BÌNH

Mã số thuế: 2802520367
Người đại diện: Lê Thị Xuân
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH LAM SƠN NGỌC LẶC

Mã số thuế: 2802477295
Người đại diện: Nguyễn Quốc Hợp
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH TM & DV LAM SƠN

Mã số thuế: 2802478877
Người đại diện: Vũ Văn Trọng
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH QUANG LAN

Mã số thuế: 2800706709-002
Người đại diện: LÊ TRỌNG CƯỜNG
Nhà Ông Lê Trọng Cường, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN NGỌC

Mã số thuế: 2801914739
Người đại diện: Trịnh Xuân Chè
Đội 12, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV ANH THƯ

Mã số thuế: 2802370513
Người đại diện: Lê Thị Hằng
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG DUNG

Mã số thuế: 2802433812
Người đại diện: Nguyễn Đình Hưng
Thôn 12, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA TÂY CÔNG TY CP XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 2800611562-002
Người đại diện: Nguyễn Xuân Tuyến
Thôn Minh Thủy, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CHI NHÁNH SỐ 4 - CÔNG TY TNHH QUANG LAN

Mã số thuế: 2800806709-004
Người đại diện: Nguyễn Văn Hà
Nhà ông Nguyễn Văn Hà, thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM VINAFOOD

Mã số thuế: 2802527764
Người đại diện: Lê Văn Năm
Tổ 4, Thôn 12, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM ANH

Mã số thuế: 2802378696
Người đại diện: Nguyễn Văn Nam
Thôn Trụ sở, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 112 - CÔNG TY XĂNG DẦU THANH HÓA - CÔNG TY TNHH

Mã số thuế: 2800114779-067
Người đại diện: Hoàng Văn Bình
Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG LAM SƠN

Mã số thuế: 2800912859
Người đại diện: Trịnh Xuân Quyết
Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN NGỌC LAM SƠN

Mã số thuế: 2801703738
Người đại diện: Lê Ngọc Hùng
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ KHÁNH TOÀN

Mã số thuế: 2801698654
Người đại diện: Vũ Công Hải
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH LÂN THỊNH

Mã số thuế: 2801691377
Người đại diện: Lê Văn Năm
Nhà ông Lê Văn Lân, tổ 4, thôn 12, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN FLC LAM SƠN

Mã số thuế: 2800104629
Người đại diện: Nguyễn Đức Mẫn
Thôn Trụ Sở, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

Mã số thuế: 2801313696
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuỷ (P. H trưởng)
Thôn Trụ Sở, Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LAM SƠN

Mã số thuế: 2801266319
Người đại diện:
Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON LAM SƠN

Mã số thuế: 2801265883
Người đại diện:
Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAM SƠN

Mã số thuế: 2801265403
Người đại diện:
Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 2800745301
Người đại diện: Trịnh Minh Hoàng
SN 09, tiểu khu 8A, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN HÙNG

Mã số thuế: 2800987815
Người đại diện: Lê Khả Sơn
Thôn Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH QUANG LAN

Mã số thuế: 2800806709-002
Người đại diện: Trịnh Duy Quang
Thôn Trung Tâm - Xã Lam Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá