Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã ngọc trung


CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HUẤN PHÁT

Mã số thuế: 2802590406
Người đại diện: Đoàn Văn Huấn
Thôn Minh Lâm, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP HUYNH CHINH

Mã số thuế: 2800754458
Người đại diện: Bùi Thị Huyền Chinh
Phố 1, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 2801266407
Người đại diện:
Xã Ngọc Trung - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 2801265717
Người đại diện:
Thôn Thọ Phú, xã Ngọc Trung - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 2801265932
Người đại diện:
Thôn Thọ Phú - Xã Ngọc Trung - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 2801265474
Người đại diện:
Thôn Thọ Phú, xã Ngọc Trung - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 2800801080
Người đại diện: Lê Thế Hạnh
Nhà ông Lê Thế Hạnh, thôn Quang Thành, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam