Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã ngọc liên


CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHÂN HOÀN HẢO

Mã số thuế: 2802623563
Người đại diện: Nguyễn Đình Hảo
Thôn 4, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ANH NAM NGUYỆT NEW

Mã số thuế: 2802465010
Người đại diện: Trịnh Thị Nam
Thôn 3, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VÀ DVTM TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 2802453463
Người đại diện: Lê Thị Lài
Nhà ông Đỗ Thành Chung, Thôn 8, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2802464994
Người đại diện: Trương Công Hùng
Thôn 2, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÔN MINH

Mã số thuế: 2802527549
Người đại diện: Nguyễn Công Bôn
Thôn 4, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHỒN PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 2802527556
Người đại diện: Trịnh Đình Tới
Thôn 7, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

PHẠM VĂN DUYÊN

Mã số thuế: 2801117028
Người đại diện:
Xã Ngọc Liên - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 2802196992
Người đại diện: Trịnh Bá Ngọc
Thôn 7 - Xã Ngọc Liên - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LONG THU - CHI NHÁNH NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 2801916870-002
Người đại diện: Lê Trọng Long
Thôn 1, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 2801415088
Người đại diện: Phạm Ngọc Quyết (Hiệu trưởng)
Thôn 5, xã Ngọc Liên - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 2801423995
Người đại diện: Quách Thị Hà (H.trưởng)
Thôn 8, xã Ngọc Liên - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 2801266340
Người đại diện:
Xã Ngọc Liên - Xã Ngọc Liên - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 2801265442
Người đại diện:
Khu trung tâm, xã Ngọc Liên - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá