Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thúy sơn


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN HƯNG SƠN

Mã số thuế: 2802815498
Người đại diện: Lê Xuân Thể
Thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802659369
Người đại diện: Nguyễn Khắc Tiệp
Thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH GỖ LÁT HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2802657298
Người đại diện: Hoàng Huy Thân
Thôn Ngọc Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ NGHỆ AN - CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã số thuế: 2901793277-005
Người đại diện: Nguyễn Văn Lương
Đại lộ Lê Lai, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH HÙNG NGÀ THÚY SƠN

Mã số thuế: 2802495054
Người đại diện: Kim Ngọc Hùng
Thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THỦY LINH

Mã số thuế: 2802492712
Người đại diện: Ngô Bá Thủy
Phố 1, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN ĐỨC HẢI

Mã số thuế: 2802568400
Người đại diện: Trương Trọng Đức
Thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ HẢI ANH

Mã số thuế: 2802143359
Người đại diện: Nguyễn Cao Kỳ
Phố 1 Thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2802299236
Người đại diện: Phạm Văn Mư
T. Thanh Bình - Xã Thúy Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2802317816
Người đại diện: Lê Viết Dân
Nhà ông Lê Viết Dân, thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH BÌNH KÝ

Mã số thuế: 2802402691
Người đại diện: Phạm Văn Hợi
Thôn Lương Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM VĨNH

Mã số thuế: 2802410325
Người đại diện: Trần Văn Vĩnh
Thôn Ngọc Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐH TOÀN THÀNH

Mã số thuế: 2802470733
Người đại diện: Phan Văn Đồng
Thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN NGA

Mã số thuế: 2802486645
Người đại diện: Lê Viết Quân
Thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH KHẮC HẠNH

Mã số thuế: 2802581881
Người đại diện: Ngô Khắc Hạnh
Thôn Ngọc Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HẢI TÂM

Mã số thuế: 2802485793
Người đại diện: Lê Viết Dương
Thôn Giang Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC VĂN

Mã số thuế: 2802445818
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Văn
Nhà ông Phạm Thiểm, thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

XÍ NGHIỆP GIỐNG CÂY CON NGỌC LẶC

Mã số thuế: 2800813022-004
Người đại diện: Mai Đình Hồng
Thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY LÂM NGHIỆP CẨM NGỌC

Mã số thuế: 2600357502-032
Người đại diện: LÊ ĐỨC THỌ
Thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN ANH

Mã số thuế: 2802379322
Người đại diện: Vũ Xuân Anh
Phố 1, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÂN THỦY

Mã số thuế: 2801665546
Người đại diện: Võ Văn Lân
Nhà ông Võ Văn Lân, Phố 1, thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2801428954
Người đại diện: Nguyễn Bá Sơn
UBND xã Thuý Sơn - Xã Thúy Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUÝ SƠN

Mã số thuế: 2801266238
Người đại diện:
Thôn Bình Sơn, Xã Thuý Sơn - Xã Thúy Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯƠNG THOA

Mã số thuế: 2801447315
Người đại diện: Nguyễn Duy Thoa
Nhà ông Nguyễn Duy Thoa, thôn Xuân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THANH SƠN

Mã số thuế: 2801080699
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VẠN
Thôn Vân Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam