Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã lộc thịnh


CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TRƯỜNG LỘC

Mã số thuế: 2802812271
Người đại diện: Lê Văn Trường
Làng Hép, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CƠ SỞ SỐ 1(DNTN THẢO HƯƠNG)

Mã số thuế: 2800709952-001
Người đại diện: Lê Hữu Thảo
Xã Lộc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ LỘC THỊNH

Mã số thuế: 2802300442
Người đại diện: Tô Như ý
Làng Cò chè - Xã Lộc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ HÀ

Mã số thuế: 2802412971
Người đại diện: Lê Hữu Có
Thôn Cò Chè, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH GIA LONG

Mã số thuế: 2802427449
Người đại diện: Tô Như ý
Làng Cò Chè, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỘ QUÝ

Mã số thuế: 2802451829
Người đại diện: Lê Hữu Độ
Làng Đồng Trôi, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ LIÊN VIỆT

Mã số thuế: 2802458479
Người đại diện: Đoàn Thị Kim Liên
Nhà ông Phạm Văn Chinh, thôn Đồng Trôi, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÁ XANH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802460485
Người đại diện: Mai Thành Đạt
Thôn Đồng Trôi, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

CÔNG TY TNHH VINH HOA HỘI

Mã số thuế: 2802529987
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Thôn Đồng Trôi, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC THỊNH

Mã số thuế: 2801266397
Người đại diện:
Xã Lộc Thịnh - Xã Lộc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỊNH

Mã số thuế: 2801265957
Người đại diện:
Xã Lộc thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LỘC THỊNH

Mã số thuế: 2801265763
Người đại diện:
Làng Cọ Dừa, xã Lộc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THỊNH

Mã số thuế: 2801265749
Người đại diện:
Làng Cọ Dừa, xã Lộc Thịnh - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM PHÁT THANH HOÁ

Mã số thuế: 2800228568
Người đại diện: Lê Văn Liêm
Thôn Lộc Nam, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO HUY

Mã số thuế: 2801459913
Người đại diện: Ngô Văn Du
Nhà bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Lộc Nam, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Vietnam