Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải phúc


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAGOTA BITA NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601194649
Người đại diện: Nguyễn Văn Thuân
Xóm 15, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THỜI TRANG FOREVER MAX

Mã số thuế: 0601193740
Người đại diện: Hoàng Văn Toàn
Xóm 5, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HẢI HẬU ACT

Mã số thuế: 0601183051
Người đại diện: Đoàn Xuân Thịnh
Xóm 15, - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH TRITON HẢI HẬU

Mã số thuế: 0601179866
Người đại diện: Nguyễn Xuân Oanh
Xóm 1, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VĂN PHÚ

Mã số thuế: 0601177234
Người đại diện: Phạm Văn Phú
Xóm 5, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0601177072
Người đại diện: Hoàng Văn Tiến
Xóm 5, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚC DƯƠNG

Mã số thuế: 0601172518
Người đại diện: Vũ Văn Dương
Xóm 13, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUÂN CƯỜNG

Mã số thuế: 0600995572
Người đại diện: Nguyễn Xuân Oanh
Xóm 1, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XĂNG DẦU ĐỨC HIỆU

Mã số thuế: 0601038135
Người đại diện: Trần Văn Hiệu
Xóm 12, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV MAY HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0601155086
Người đại diện: Vũ Văn Học
Xóm 15, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601163633
Người đại diện: Phạm Đức Thắng
Xóm 10, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ CƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0601150659
Người đại diện: Phạm Văn Trường
Xóm 11, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600143063
Người đại diện: Nguyễn Văn Then
- Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600841565
Người đại diện: Hoàng Thị Ngọc
Xóm 6 - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600383731
Người đại diện: Trần Ngọc Tành
Xã Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHONG PHÚ XÃ HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600469812
Người đại diện: Trần Thanh Huân
Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600555388
Người đại diện: Đoàn Quang Thuyết
Xóm 4, xã Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH CÂY MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0600650289
Người đại diện: Phạm Đức Thắng
Xóm 10, xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHI LINH

Mã số thuế: 0600802291
Người đại diện: Trần Văn Chiến
Xóm 3, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÚC

Mã số thuế: 0600342301
Người đại diện: Trần Ngọc Dương
Xóm 12 , Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam