Mã số thuế các công ty tại xã hải phúc


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VĂN PHÚ

Mã số thuế: 0601177234
Người đại diện: Phạm Văn Phú
Xóm 5, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0601177072
Người đại diện: HOÀNG VĂN TIẾN
Xóm 5, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚC DƯƠNG

Mã số thuế: 0601172518
Người đại diện: VŨ VĂN DƯƠNG
Xóm 13, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XĂNG DẦU ĐỨC HIỆU

Mã số thuế: 0601038135
Người đại diện: Trần Văn Hiệu
Xóm 12, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV MAY HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0601155086
Người đại diện: Vũ Văn Học
Xóm 15, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601163633
Người đại diện: Phạm Đức Thắng
Xóm 10, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ KHÍ CƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0601150659
Người đại diện: Phạm Văn Trường
Xóm 11, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600143063
Người đại diện: Nguyễn Văn Then
- Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600841565
Người đại diện: Nguyễn Thị Vy
Xóm 6 - xã Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600383731
Người đại diện: Trần Ngọc Tành
Xã Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHONG PHÚ XÃ HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600469812
Người đại diện: Trần Thanh Huân
Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI PHÚC

Mã số thuế: 0600555388
Người đại diện: Đoàn Quang Thuyết
Xóm 4, xã Hải Phúc - Xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH CÂY MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0600650289
Người đại diện: Phạm Đức Thắng
Xóm 10, xã Hải Phúc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHI LINH

Mã số thuế: 0600802291
Người đại diện: Trần Văn Chiến
Xóm 3, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÚC

Mã số thuế: 0600342301
Người đại diện: Trần Ngọc Dương
Xóm 12 , Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam