Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải toàn


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KIM NAM

Mã số thuế: 0601069824
Người đại diện: Nguyễn Hải Dương
Xóm 4, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHÍNH VUI

Mã số thuế: 0601130490
Người đại diện: Nguyễn Thanh Chính
Xóm 8, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG LIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0601166338
Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên
Xóm 7, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 2 TẠI NAM ĐỊNH - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TOKYO VNJ

Mã số thuế: 1101855814-002
Người đại diện: Trần Thị Thu Cúc
Xóm 2, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HỮU CƠ HẢI HẬU

Mã số thuế: 0601163538
Người đại diện: Hà Minh Đức
Xóm 8, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI TOÀN

Mã số thuế: 0600143225
Người đại diện: Nguyễn Hữu Thịnh
- Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI TOÀN

Mã số thuế: 0600841886
Người đại diện: Nguyễn Thị Nhiệm
Xóm 8 - xã Hải Toàn - Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI TOÀN

Mã số thuế: 0600383851
Người đại diện: Nguyễn Văn Chính
Xã Hải Toàn - Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TOÀN THẮNG XÃ HẢI TOÀN

Mã số thuế: 0600469900
Người đại diện: Nguyễn Hồng Thắng
Hải Toàn - Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LIÊN TIẾN XÃ HẢI TOÀN

Mã số thuế: 0600470014
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiệt
Xóm 3 - xã Hải Toàn - Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI TOÀN

Mã số thuế: 0600555571
Người đại diện: Trần Đức Dục
Xóm 7, xã Hải Toàn - Xã Hải Toàn - Huyện Hải Hậu - Nam Định