Mã số thuế các công ty tại xã hải phong


CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH BÔNG SEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601178157
Người đại diện: Nguyễn Văn Kiểu
Xóm 3b, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN PHÚC

Mã số thuế: 0600407615
Người đại diện: Vũ Kim Chung
Xóm 3 - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MAI HƯƠNG PHẠM

Mã số thuế: 0600988952
Người đại diện: Phạm Thị Hương
Xóm 4, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU MINH TIẾN

Mã số thuế: 0601147367
Người đại diện: Nguyễn Văn Văn
Xóm 6, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NINH NHẤT TỰ

Mã số thuế: 0601160431
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương
Xóm 4, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ÁNH VÀNG TẠI HẢI HẬU

Mã số thuế: 0200493810-004
Người đại diện: Nguyễn Thiện Căn
Xóm 4B, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600143232
Người đại diện: Trần Trung Xứng
- Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600337090
Người đại diện: Nguyễn Vũ Tấn
Xã Hải Phong - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600841438
Người đại diện: Nguyễn Thị Yến
Xóm 6 - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600383675
Người đại diện: Vũ Thị Kim Duyên
Xã Hải Phong - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NAM HẢI XÃ HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600397974
Người đại diện: Hoàng Xuân Quang
Hải Phong - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỒNG PHÚ XÃ HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600470007
Người đại diện: Trịnh Ngọc Viêm
Xóm 4 xã Hải Phong - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600555451
Người đại diện: Vũ Thị Dịu
Xã Hải Phong - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI TÂN LỢI

Mã số thuế: 0600597356
Người đại diện: Mai Văn Kiên
Xóm 8B, xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HUY

Mã số thuế: 0600283215
Người đại diện: Lưu Thị Dung
Đường 50A, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG ĐOÀN

Mã số thuế: 0600601771
Người đại diện: Trần Văn Đoàn
Xóm 4, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY

Mã số thuế: 0600589161
Người đại diện: Trịnh Ngọc Vỹ
Xóm 3, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 0600345937
Người đại diện: Mai Xuân Diện
Xóm 9, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN TRIỂN 4

Mã số thuế: 0600669628
Người đại diện: Trần Văn Đoàn
Xóm 4, xã Hải Phong - Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUẬN MỸ

Mã số thuế: 0600331797
Người đại diện: Nguyễn Văn Tấn
XÓM 9, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DNTN TRẦN VĂN HƯNG

Mã số thuế: 0600036738
Người đại diện: Trần Văn Hưng
Xóm 9A, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐỨC LƯỢNG

Mã số thuế: 0600338400
Người đại diện: Trần Văn Lưu
Đường 50A, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DNTN HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0600206122
Người đại diện: Mai Hùng Cường
xóm 4B, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA KHOA XÃ HẢI PHONG

Mã số thuế: 0600143433
Người đại diện: Nguyễn Đình Triệu
Xã Hải Phong - Huyện Hải Hậu - Nam Định