Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải hòa


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI HẢI AN

Mã số thuế: 0601197287
Người đại diện: Bùi Thị Yến
Xóm Xuân Phong, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XĂNG DẦU TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 0601195699
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẤN
Xóm Xuân Phong, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0600395663
Người đại diện: Nguyễn Văn Thanh
xã Hải Hoà - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC THUẬN

Mã số thuế: 0600973032
Người đại diện: Nguyễn Văn Luân
Xóm Xuân Hòa Tây, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 68

Mã số thuế: 0600987331
Người đại diện: Đặng Minh Hiện
Xóm Xuân Phong, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUY HƯNG HẢI HÒA

Mã số thuế: 0601036434
Người đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Xóm Xuân Hòa Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ LÊ QUANG DŨNG

Mã số thuế: 0601073891
Người đại diện: Lê Quang Dũng
Xóm Xuân Hòa Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN VIỆT

Mã số thuế: 0601109650
Người đại diện: Phạm Thanh Trung
Xóm Tân Hùng, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN

Mã số thuế: 0601122690
Người đại diện: Đặng Thị Vân
Xóm Xuân Phong, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM HẢI HÒA

Mã số thuế: 0601142464
Người đại diện: Phạm Triệu Nghĩa
Xóm Xuân Đài, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 0601041755
Người đại diện: Hoàng Văn Biên
Xóm Xuân Hòa Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI XUÂN HÒA

Mã số thuế: 0601041748
Người đại diện: Nguyễn Văn Luân
Xóm Xuân Hòa Tây, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÙNG PHONG

Mã số thuế: 0601023322
Người đại diện: Kim Hải Hùng
Xóm Xuân Hòa Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DP BAYOR � ĐỨC

Mã số thuế: 0601163714
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Xóm Xuân Hòa Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI HỒNG

Mã số thuế: 0601109668
Người đại diện: Kim Văn Hoàng
Xóm Xuân Hòa Đông, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN BỘT CÁ HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 0601101355
Người đại diện: Nguyễn Minh Hiển
Xóm Xuân Đài - Tây, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI HOÀ

Mã số thuế: 0600143306
Người đại diện: Phạm Văn Hùng
- Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VIỆT THÁI

Mã số thuế: 0600328321
Người đại diện: Phạm Xuân Thơ
Xã Hải Hoà - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI HOÀ

Mã số thuế: 0600841935
Người đại diện: Đõ Thị Loan
- Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI HOÀ

Mã số thuế: 0600383883
Người đại diện: Nguyễn Thị Hiền
Xã Hải Hoà - Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐÀI HẢI

Mã số thuế: 0600382262
Người đại diện: Phạm Thị Thanh Thủy
Xóm Xuân Trung, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DONH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH LINH

Mã số thuế: 0600404558
Người đại diện: Hoàng Xuân Thược
Xã hải Hoà - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH THANH NHÂM

Mã số thuế: 0600426791
Người đại diện: Trần Thị Hằng
Đội 1, xóm Xuân Phong - xã Hải Hoà - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỐNG NHẤT XÃ HẢI HOÀ

Mã số thuế: 0600470046
Người đại diện: Phạm Văn Phùng
Xã Hải Hoà - Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HOÀ

Mã số thuế: 0600643355
Người đại diện: Trần Anh Thịnh
Xã Hải Hoà - Xã Hải Hòa - Huyện Hải Hậu - Nam Định