Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải giang


CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỢP THÀNH

Mã số thuế: 0601194448
Người đại diện: Trần Văn Hợp
Xóm Ninh Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN THỰC

Mã số thuế: 0601193236
Người đại diện: Nguyễn Văn Thực
Xóm Mỹ Tiến, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DAIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601179256
Người đại diện: Nguyễn Văn Nguyên
Xóm Ninh Trung, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HƯNG GIANG NĐ

Mã số thuế: 0601166320
Người đại diện: Vũ Văn Du
Xóm Ninh Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH NĐ

Mã số thuế: 0601170849
Người đại diện: Trần Văn Nghĩa
Xóm Mỹ Thọ 2, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÙNG MỸ XÃ HẢI GIANG

Mã số thuế: 0601113061
Người đại diện: Tạ Văn Việt
Xóm Mỹ Hòa - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUẤN THÀNH

Mã số thuế: 0601139782
Người đại diện: Mai Văn Thành
Xóm Ninh Thành, thôn Hùng Cường, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊM SƠN

Mã số thuế: 0601145306
Người đại diện: Phạm Thanh Liêm
Xóm Mỹ Tiến, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH HUY

Mã số thuế: 0601160248
Người đại diện: Phạm Văn Tiên
Xóm Ninh Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI GIANG

Mã số thuế: 0600143289
Người đại diện: Nguyễn Hồng Quang
- Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI GIANG

Mã số thuế: 0600841452
Người đại diện: Vũ Thị Tía
Xóm Mỹ Hoà - Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI GIANG

Mã số thuế: 0600383795
Người đại diện:
Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 0600426086
Người đại diện: Trần Văn Hợp
Thôn Hùng Cường - xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG XÃ HẢI GIANG

Mã số thuế: 0600470102
Người đại diện: Nguyễn Văn Vượng
Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NINH MỸ XÃ HẢI GIANG

Mã số thuế: 0600470053
Người đại diện: Nguyễn Văn Tuấn
Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI GIANG

Mã số thuế: 0600555476
Người đại diện: Bùi Văn Trịnh
Xóm Ninh Đông, thôn Hùng Cường, xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 0600432160
Người đại diện: Lê Văn Thành
Tại nhà ông Lê Văn Thành, xóm 6, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU MINH PHI

Mã số thuế: 0600859731
Người đại diện: Vũ Đình Phi
Xóm Mỹ Thọ 1, Thôn Ninh Mỹ, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SÔNG GIANG

Mã số thuế: 0600343506
Người đại diện: Vũ Mạnh Hùng
Xóm Mỹ Hòa, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0600415006
Người đại diện: Đỗ Văn Dương
Nhà ông Đỗ Văn Dương, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DNTN VĂN THƯ

Mã số thuế: 0600005151
Người đại diện: Nguyễn Văn Thư
Thôn Ninh Mỹ, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN QUANG HƯNG

Mã số thuế: 0600333875
Người đại diện: Trần Văn Trưởng
Thôn Hùng Cường, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam