Mã số thuế các công ty tại xã hải đường


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CARBON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601181689
Người đại diện: Ngô Văn Khuê
Xóm 23, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0601179513
Người đại diện: Vũ Văn Thanh
Xóm 24, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG XUÂN DIỆU

Mã số thuế: 0600961220
Người đại diện: Đặng Văn Đáp
Xóm 6, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀNG HÓA GIA MINH

Mã số thuế: 0601162848
Người đại diện: Đặng Văn Long
Xóm 16, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600142990
Người đại diện: Trần Văn Thiệm
- Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600841526
Người đại diện: Nguyễn Thị Dung
Xóm 8B - Xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS B HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600383428
Người đại diện: Vương Quang Vinh
Xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS A HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600383925
Người đại diện: Vũ Thị Lân
Xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỐNG NHẤT XÃ HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600469795
Người đại diện: Nguyễn Văn Tuấn
Xã Hải đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VŨ ĐỆ XÃ HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600469717
Người đại diện: Nguyễn Văn Dương
xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600554874
Người đại diện: Trần Thị Thắm
Xóm 18, xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC A HẢI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0600554842
Người đại diện: Phạm Minh Hiến
Xóm 3, xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 0600908058
Người đại diện: Phạm Hồng Đăng
Xóm 23, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ NHẠ

Mã số thuế: 0600898762
Người đại diện: Dương Văn Nhạ
Xóm 16, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ KẾT NỐI VIỆT

Mã số thuế: 0600722504
Người đại diện: TRầN THị HUê
Xóm 18B, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0600649565
Người đại diện: Nguyễn Văn Toán
Xóm 24, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam