Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải anh


CÔNG TY TNHH TU BỔ VÀ TÔN TẠO HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0601179721
Người đại diện: Phạm Ngọc Huy
Xóm 23 - Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VƯỢNG ĐẠT

Mã số thuế: 0601176375
Người đại diện: Trần Văn Tiến
Xóm 17, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH BẰNG

Mã số thuế: 0601167596
Người đại diện: Vũ Văn Bằng
Xóm 4B, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI HƯNG LONG

Mã số thuế: 0600392020
Người đại diện: Đinh Văn Hán
Xóm 17, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VŨ VĂN HIẾU

Mã số thuế: 0600663369
Người đại diện: Mai Quảng Đại
Xóm 10 - Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH AN ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 0600741183
Người đại diện: Trần Xuân Tu
Đội 2, thôn 4, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG HẢI

Mã số thuế: 0600965715
Người đại diện: Vũ Văn Tiếp
Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC THỦY-CHỢ ĐỀN

Mã số thuế: 0601036850
Người đại diện: Trần Thị Thủy
Xóm 13, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YÊN PHÚC

Mã số thuế: 0601038618
Người đại diện: Phạm Văn Yên
Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CHỨC

Mã số thuế: 0601038696
Người đại diện: Trần Văn Công
Xóm 12, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

NGUYỄN VĂN TRUNG

Mã số thuế: 0601066446
Người đại diện: Nguyễn Văn Trung
Xóm 18 - Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH THU THỊNH LONG

Mã số thuế: 0601121993
Người đại diện: Trần Thị Thu
Xóm 3, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SIM NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601139817
Người đại diện: Trần Văn Duy
Xóm 5, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT MAY GIA HÂN

Mã số thuế: 0601157076
Người đại diện: Nguyễn Duy Thanh
Xóm 20, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TUẤN MINH

Mã số thuế: 0601160960
Người đại diện: Mai Ngọc Hiển
Xóm 16, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC ÚT HẢI ANH

Mã số thuế: 0601036917
Người đại diện: Nguyễn Viết út
Xóm 18 - Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ĐỨC VỊNH

Mã số thuế: 0601036522
Người đại diện: Vũ Văn Vịnh
Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ DƯỢC THẢO TRƯỜNG XUÂN - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 2700828184-001
Người đại diện: Nguyễn Phúc Hựu
Xóm 4A, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH JPS HOÀNG PHI

Mã số thuế: 0601112004
Người đại diện: Hoàng Văn Phi
Xóm 13, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MINH PHÁT

Mã số thuế: 0600391972
Người đại diện: Đinh Văn Toàn
Xóm 16, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI PHƯƠNG - CS

Mã số thuế: 0601032126
Người đại diện: Trần Ngọc Cầm
Xóm 22, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH & XÂY DỰNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0601075874
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiếu
Xóm 22, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

HTX NÔNG NGHIỆP HÙNG THẮNG -XÃ HẢI ANH

Mã số thuế: 0600264011
Người đại diện: Trần Văn Thích
Hải Anh - Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định

UBND XÃ HẢI ANH

Mã số thuế: 0600142976
Người đại diện: Trần Văn Thích
- Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI ANH

Mã số thuế: 0600841879
Người đại diện: Chu Thị Nhâm
Xóm 16 - Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Nam Định