Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải lộc


CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0601185281
Người đại diện: Lã Mạnh Hà
Xóm 11, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP LONG HƯNG

Mã số thuế: 0601174674
Người đại diện: Trâ�N Văn ThoÊ
Xóm 8, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI HẬU - NAM ĐỊNH 9

Mã số thuế: 0600663545
Người đại diện: Nguyễn Văn Vũ
Xóm 10, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGHĨA HÀ

Mã số thuế: 0601019189
Người đại diện: Lã Mạnh Hà
Xóm 11, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH ĐỨC HẢI LỘC

Mã số thuế: 0601036628
Người đại diện: Vũ Viết Vinh
Xóm 7, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGÂN HẢI HẬU

Mã số thuế: 0601139912
Người đại diện: Lã Quang Hiệp
Xóm 10 - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THIỆN ĐỨC

Mã số thuế: 0601081437
Người đại diện: Mai Văn Thiện
Xóm 8, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP KIM NHÔM HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0601120291
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Khương
Xóm 8, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI LỘC

Mã số thuế: 0600143070
Người đại diện: Cao đức Thiệp
- Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI LỘC

Mã số thuế: 0600841396
Người đại diện: Phạm Thị Minh Nguyệt
Xóm 7 - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI LỘC

Mã số thuế: 0600383900
Người đại diện: Lâm Ngọc Mạnh
Xã Hải Lộc - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LỘC THÀNH XÃ HẢI LỘC

Mã số thuế: 0600469844
Người đại diện: Lâm Văn Chất
Hải Lộc - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LỘC

Mã số thuế: 0600554962
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Lưu
Xã Hải Lộc - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH QUANG CHIỀU

Mã số thuế: 0600621802
Người đại diện: Lã Mạnh Hà
Xóm 11, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI HADICO HOÀNG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0600338376
Người đại diện: Mai Thế Dũng
Xóm 9, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI, XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0600662982
Người đại diện: Trần Văn Khâm
Xóm 5 - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC TÀI LỘC

Mã số thuế: 0600914774
Người đại diện: Lâm Văn Nhận
Xóm 2, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam