Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải cường


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HỒNG SÁNG-HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0601037519
Người đại diện: Nguyễn Văn Sáng
Xóm 12, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0601114347
Người đại diện: Nguyễn Văn Định
Xóm 6 - Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH PHÚC TUẤN THÀNH

Mã số thuế: 0601161562
Người đại diện: Lã Thị Vui
Xóm 7, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚY TUYỀN

Mã số thuế: 3603288753
Người đại diện: Trần Văn Tuyền
Xóm 7, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẾ CHẤT-HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0601037558
Người đại diện: Nguyễn Văn Chất
Xóm 02, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẰNG HOÀNG HẬU TẠI XÃ HẢI CƯỜNG HUYỆN HẢI HẬU

Mã số thuế: 0600690041-001
Người đại diện: Lê Văn Vệ
Xóm 4, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0201149031-001
Người đại diện: Nguyễn Văn Khâm
Xóm 10, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN ANH

Mã số thuế: 0600388338
Người đại diện: Bùi Văn Khuê
Nhà ông Bùi Văn Khuê - Đội 4, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THÉP PHÚC AN

Mã số thuế: 0601038174
Người đại diện: Trần Thị Thùy Ninh
Xóm 2, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HƯNG

Mã số thuế: 0601163305
Người đại diện: Đào Văn Trí
Đội 6, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HIỆP CÔNG

Mã số thuế: 0601019365
Người đại diện: Trần Thành Bàng
Xóm 11, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TIẾN VUA

Mã số thuế: 0601124602
Người đại diện: Trần Văn Trung
Xóm 10, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0600143183
Người đại diện: Nguyễn Xuân Hoá
- Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CỬA HÀNG BÁN VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Mã số thuế: 0600296415
Người đại diện: Vũ Minh Chây
Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ HUY THỤC

Mã số thuế: 0600334300
Người đại diện: Vũ Huy Thục
Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0600841413
Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết
Xóm 4 - Xã Hải Cường - Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0600383918
Người đại diện: Nguyễn Đức Tuy
Xã Hải Cường - Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0600383562
Người đại diện: Nguyễn Đức Cường
Xã Hải Cường - Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 0600554867
Người đại diện: Trần Thị Hiền
Xóm 7, xã Hải Cường - Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG NGỌC

Mã số thuế: 0600844968
Người đại diện: Trương Văn Phong
Xóm 4, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐỊNH XANH

Mã số thuế: 0600659732
Người đại diện: Trần Đức Quynh
Xóm 6, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

DNTN TOÀN TÀI

Mã số thuế: 0600317665
Người đại diện: Đỗ Văn Toàn
., Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NGUYỆN

Mã số thuế: 0600339669
Người đại diện: Phạm Hồng Phong
Xã Hải Cường - huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

Mã số thuế: 0600338658
Người đại diện: Nguyễn Đức Xiển
Xã Hải Cường - Huyện Hải Hậu - Nam Định