Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải long


CÔNG TY TNHH SOUTHERN KINGDOM

Mã số thuế: 0601185210
Người đại diện: Phạm Đăng Đệ
Xóm 3, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÁT CƯỜNG

Mã số thuế: 0600832899
Người đại diện: Lại Văn Cường
Xóm 6, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0600985408
Người đại diện: Vũ Thị Sợi
Xóm 16, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HẢI HẬU

Mã số thuế: 0600200635
Người đại diện: Phạm Trung Trực
Xóm 1, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ HẢI LONG

Mã số thuế: 0600143024
Người đại diện: Lại Hồng Phưởng
- Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON HẢI LONG

Mã số thuế: 0600841928
Người đại diện: Lê Thị Quyên
Xóm 6 - Hải Long - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG THCS HẢI LONG

Mã số thuế: 0600383682
Người đại diện: Nguyễn Văn Kiền
Xã Hải Long - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HẢI LONG

Mã số thuế: 0600469724
Người đại diện: Lại Văn Chức
xã Hải Long - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI LONG

Mã số thuế: 0600555596
Người đại diện: Phạm Trọng My
Xóm 10 - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH SƠN

Mã số thuế: 0600823943
Người đại diện: Trần Văn Sơn
Xóm 17, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0600448146
Người đại diện: Trần Văn Huyền
Xóm 9, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KỲ

Mã số thuế: 0600678559
Người đại diện: Trần Văn Kiên
Xóm 01, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định, Vietnam

XÍ NGHIỆP THƯƠNG BINH 27-7

Mã số thuế: 0600001069
Người đại diện: Phạm Trung trực
Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định