Mã số thuế các công ty tại xã thọ nghiệp


CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÁT VƯỢNG

Mã số thuế: 0601181664
Người đại diện: Phạm Văn Biên
Xóm 23, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ AN

Mã số thuế: 0601180452
Người đại diện: Nguyễn Thị Hương
Nhà ông Đỗ Trung, Xóm 2, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TUỆ ĐỨC

Mã số thuế: 0601180188
Người đại diện: Vũ Tiến Thanh
Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MATCHA XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0601178252
Người đại diện: Trần Viết Hiệu
Xóm 19, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG DIỆP

Mã số thuế: 0601176544
Người đại diện: Nguyễn Viết Tùng
Xóm 2, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂN THẾ KỶ

Mã số thuế: 0601146645
Người đại diện: Ngô Văn Quang
Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VẠN PHÁT

Mã số thuế: 0601172317
Người đại diện: Nguyễn Văn Huyện
Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC LONG

Mã số thuế: 0601170084
Người đại diện: Trần Đức Quân
Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600968628
Người đại diện: Trần Gia Đoàn
Xóm 5 - Xã Thọ Nghiệp - Huyện Xuân Trường - Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC HÀI HIỀN

Mã số thuế: 0601061494
Người đại diện: Phạm Thị Hiền
Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0601065996
Người đại diện: Mai Văn Việt
Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HÀI HIỀN

Mã số thuế: 0601070280
Người đại diện: Phạm Thị Hiền
Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI ĐỨC LONG

Mã số thuế: 0601111667
Người đại diện: Trịnh Thị Lụa
Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN ANH

Mã số thuế: 0601134826
Người đại diện: Nguyễn Quang Chung
Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIÊN TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0601139655
Người đại diện: Nguyễn Xuân Huyên
Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TFC - GARMENT

Mã số thuế: 0601155103
Người đại diện: Nguyễn Văn Trung
Xóm 11, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI TIẾN

Mã số thuế: 0601160223
Người đại diện: Mai Minh Hải
Xóm 23, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN VINH

Mã số thuế: 0601161932
Người đại diện: Mai Văn Việt
Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0601034518
Người đại diện: Trần Văn Trường
Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI VINH QUANG

Mã số thuế: 0601036096
Người đại diện: Trần Thế Từ
Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÍN THÀNH NAM - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0102356333-003
Người đại diện: Nguyễn Văn Tịnh
Xóm 10, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN ĐÌNH

Mã số thuế: 0303719273-006
Người đại diện: Bùi Quang Tuân
Xóm 11, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HIỀN

Mã số thuế: 0601163023
Người đại diện: Ngô Văn Đại
Xóm 18, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MINH NGHĨA NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601118976
Người đại diện: Nguyễn Châu Phương
Số 6/D1 - Xóm 9, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH WSAB

Mã số thuế: 0601119627
Người đại diện: Đỗ Trường Phi
Xóm 20, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam