Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân trung


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITASCO QUẢNG NINH

Mã số thuế: 0601166257
Người đại diện: TRẦN THANH TÙNG
Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KHÁNH NGỌC

Mã số thuế: 0601195297
Người đại diện: Trần Thị Anh Thư
Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0601164789
Người đại diện: Nguyễn Thị Hường
Xóm 8, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN KIM THOA

Mã số thuế: 0601164683
Người đại diện: Trần Thị Kim Thoa
Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0601182273
Người đại diện: Nguyễn Quang Việt
Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ SỸ

Mã số thuế: 0601182280
Người đại diện: Trần Duy Sỹ
Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

C�NG TY TNHH V�N T�I KH�NH TH�Y

Mã số thuế: 0601182160
Người đại diện: ��ng Qu�c Kh�nh
Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI YẾN

Mã số thuế: 0601181022
Người đại diện: Hoàng Văn Hải
Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0601179785
Người đại diện: Đỗ Văn Định
Xóm 8, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 0601178340
Người đại diện: Trần Tuấn Đức
Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DỆT KIM SMART SHIRTS (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0900278632-002
Người đại diện: Chung Sui Kuen
Xóm 8 (thuê xưởng của Công ty TNHH DT Xuân Trường), Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAY VINH QUANG

Mã số thuế: 0601139119
Người đại diện: Trần Hùng Quang
Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0601139052
Người đại diện: Nguyễn Trần Cương
Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TUẤN ANH

Mã số thuế: 0601167959
Người đại diện: Phạm Văn Ngọc
Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

HTX VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 0600145409
Người đại diện: Trần Hồng Nhuận
Xuân Trung - Xã Xuân Trung - Huyện Xuân Trường - Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG THẮNG

Mã số thuế: 0600387782
Người đại diện: Trần Hữu Hùng
Nhà ông Trần Hữu Hùng - Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TÚ ĐÀO

Mã số thuế: 0600389028
Người đại diện: Trần Văn Tú
Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC DƯƠNG

Mã số thuế: 0600404533
Người đại diện: Trần Văn Đồng
Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 0600962979
Người đại diện: Trần Thị Ga
Đội 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0600972381
Người đại diện: Phạm Thị Hằng
Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN

Mã số thuế: 0601008130
Người đại diện: Trần Anh Việt
Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN THÀNH NAM

Mã số thuế: 0601018795
Người đại diện: Nguyễn Hữu Nam
Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI SỰ THÀNH

Mã số thuế: 0601033024
Người đại diện: Trần Hữu Hiển
Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 0601051577
Người đại diện: Trần Duy Đoàn
Xóm 3, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN GIA BẢO

Mã số thuế: 0601070234
Người đại diện: Đỗ Ngọc Tuyến
Xóm 8, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam