Mã số thuế các công ty tại xã xuân hòa


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XUÂN HÒA

Mã số thuế: 0601072457
Người đại diện: Lê Văn Bản
Xuân Hòa - Xã Xuân Hòa - Huyện Xuân Trường - Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NAM THỊNH

Mã số thuế: 0601074687
Người đại diện: Hoàng Thị Giáp
Xóm 1, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0601159027
Người đại diện: Phạm Văn Đông
Xóm 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600409161
Người đại diện: Trần Thế Quyền
Xóm 6, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG XT

Mã số thuế: 0601155791
Người đại diện: Nguyễn Văn Toàn
Xóm 6, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0601067129
Người đại diện: Trần Văn Thuận
Đội 15, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM BÌNH

Mã số thuế: 0601117732
Người đại diện: Phí Quang Dũng
Xóm 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0600834462
Người đại diện: Trần Thị Loan
Xóm 6, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÔNG SÒ

Mã số thuế: 0600832507
Người đại diện: Nguyễn Văn Cường
Xóm 11, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH LỊCH

Mã số thuế: 0600759455
Người đại diện: Trần Thị Trang
Xóm 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN FUKYO VIỆT NAM TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0105642685-001
Người đại diện: Phạm Văn Mẫn
Khu nuôi trồng thủy sản, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam