Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân phú


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0601185669
Người đại diện: Nguyễn Duy Đài
Xóm 7, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TUẤN HIỆP XP

Mã số thuế: 0601185027
Người đại diện: Phan Văn Hoàn
Xóm 8, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH HÀ

Mã số thuế: 0601119659
Người đại diện: Trần Thị Sáu
Xóm Giải phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH HOME XINH DESIGN

Mã số thuế: 0601175702
Người đại diện: Phạm Văn Chính
Xóm 13, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CAO VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0600809152
Người đại diện: Nguyễn Văn Túy
Xóm 14, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN XUÂN MẠNH

Mã số thuế: 0600962961
Người đại diện: Vũ Văn Mạnh
Xóm 14, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THAN KHOÁNG SẢN THẾ HÙNG

Mã số thuế: 0601066703
Người đại diện: Vũ Ngọc Cẩm
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI THẾ VIỆT

Mã số thuế: 0601072986
Người đại diện: Nguyễn Thế Việt
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚ VIỆT

Mã số thuế: 0601112692
Người đại diện: Phan Văn Thiên
Xóm Đông Thượng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY MAY ANH ĐỨC

Mã số thuế: 0601133519
Người đại diện: Lê Văn Thọ
Xóm Cộng Hòa, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHẠM

Mã số thuế: 0601138700
Người đại diện: Phạm Đức Thọ
Xóm 4, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HUY

Mã số thuế: 0601157157
Người đại diện: Vũ Quang Huy
Xóm 14, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÙNG PHAN

Mã số thuế: 0601158425
Người đại diện: Phan Thanh Tùng
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM THỊNH

Mã số thuế: 0601160230
Người đại diện: Nguyễn Xuân Thịnh
Xóm 4, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM PHÁT

Mã số thuế: 0601161989
Người đại diện: Trần Thị Sáu
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC PHƯƠNG THÚY

Mã số thuế: 0600993913
Người đại diện: Lê Văn Rần
Xóm 4, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT � DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI THANH HÀ

Mã số thuế: 0601068877
Người đại diện: Hoàng Thị Sa
Xóm Quyết Thắng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 0601058396
Người đại diện: Lê Minh Trung
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 0601133861
Người đại diện: Nguyễn Văn Túy
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẰNG HOÀNG HẬU TẠI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600690041-002
Người đại diện: Nguyễn Văn Tuyển
Xóm Xuân Châu, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THAN KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 0600986063
Người đại diện: Lê Trung Kiên
Xóm 14, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THOÁT NƯỚC ĐỨC CHUYÊN

Mã số thuế: 0601163898
Người đại diện: Vũ Cao Chuyên
Xóm 14, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NICOGI

Mã số thuế: 0601163150
Người đại diện: Vũ Văn Dương
Xóm 7, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH PIÔ

Mã số thuế: 0601117147
Người đại diện: Nguyễn Viết Điệp
Xóm Đông Thượng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH THƯƠNG MẠI ANH DŨNG

Mã số thuế: 0601043671
Người đại diện: Vũ Xuân Bằng
Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam