Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân châu


CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NHƯ THUẦN

Mã số thuế: 0601119183
Người đại diện: Phạm Văn Tiền
Đội 5, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NHẬT MINH

Mã số thuế: 0601109594
Người đại diện: Nguyễn Văn Bình
Xóm 4, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TRƯỜNG GIANG NĐ

Mã số thuế: 0601160022
Người đại diện: Nguyễn Văn Chiến
Xóm 4, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNO VIỆT NAM CORPORATION - CHI NHÁNH TỈNH NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0104928071-004
Người đại diện: Nguyễn Đức Toàn
Đội 5, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ THIÊN TRƯỜNG TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0104409608-002
Người đại diện: Phạm Hồng Nhung
Xóm 3, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TẬP

Mã số thuế: 0601032888
Người đại diện: Nguyễn Văn Tập
Xóm 5, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH TRẦN ĐỨC THANH

Mã số thuế: 0600409080
Người đại diện: Trần Trung Thành
khu đất giáp bến phà Sa Cao thái hạc, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600187455
Người đại diện: Nguyễn Quang Doanh
Xóm 5 - Xã Xuân Châu - Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600654195
Người đại diện: Nguyễn Thị Mân
xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600659122
Người đại diện:
Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600657397
Người đại diện: Nguyễn Văn Trường
Xóm 5 - Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Nam Định

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN TUYNH

Mã số thuế: 0600642760
Người đại diện: Phạm Văn Tuynh
Đội 5, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HỢP

Mã số thuế: 0600343859
Người đại diện: Nguyễn Văn Đồng
Đội 4 xã Xuân Châu, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN HÀNH

Mã số thuế: 0600488491
Người đại diện: Vũ Minh Quang
Xóm 2, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600328554
Người đại diện: Phạm Thành Lễ
Xóm 2, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600143465
Người đại diện:
Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Nam Định

XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600073585
Người đại diện: Lương quốc ấn
Xã Xuân châu - Huyện Xuân Trường - Nam Định