Mã số thuế các công ty tại xã xuân tiến


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHANG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0601185387
Người đại diện: Lương Thị Nhường
Xóm 4, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ WORLD EDUCATION

Mã số thuế: 0601181939
Người đại diện: Lương Văn Hồng
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 0601179915
Người đại diện: Mai Văn Thụy
Xóm 10, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO PHÚC THIÊN

Mã số thuế: 0601179457
Người đại diện: Ngô Văn Tùng
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH PHÁT VN

Mã số thuế: 0601178478
Người đại diện: Lương Cao Tuyến
Xóm 1, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG AN VIỆT

Mã số thuế: 0601178132
Người đại diện: Nguyễn Đức Phùng
Xóm 6, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI MINH

Mã số thuế: 0601164186
Người đại diện: Đinh Văn Dũng
Xóm 4, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 0601139863
Người đại diện: Lương Thị Nhạn
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THANH HẢI

Mã số thuế: 0601162622
Người đại diện: Đinh Thị Thắm
Cụm công nghiệp, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0601162647
Người đại diện: Đinh Nhật Tân
Cụm công nghiệp, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

ĐINH TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0600097113
Người đại diện: Đinh Tân việt
Xã Xuân Tiến - Huyện Xuân Trường - Nam Định

NGÔ VĂN THÁM

Mã số thuế: 0600097586
Người đại diện: Ngô văn Tu
Xã Xuân Tiến - Xã Xuân Tiến - Huyện Xuân Trường - Nam Định

CÔNG TY TNHH TOẢN CHUNG

Mã số thuế: 0600387447
Người đại diện: Ngô Quốc Toản
Đội 2, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NHƯNG TUYỀN

Mã số thuế: 0600664690
Người đại diện: Mai Văn Nhưng
Xóm 3, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGỌC BÚT

Mã số thuế: 0600777694
Người đại diện: Lương Ngọc Bút
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0600960629
Người đại diện: Phạm Đức Thịnh
Xóm 10, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC TIẾN

Mã số thuế: 0600981259
Người đại diện: Ngô Quang Điện
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ THANH HẢI

Mã số thuế: 0601056293
Người đại diện: Đinh Văn Đông
Xóm 9, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TAM HỢP

Mã số thuế: 0601066005
Người đại diện: Trần Thị Thanh Vân
Xóm 6, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ SAO BẮC VIỆT

Mã số thuế: 0601073852
Người đại diện: Phạm Văn Thắng
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI TẤN LỘC TÀI

Mã số thuế: 0601106064
Người đại diện: Đinh Văn Bình
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ XUÂN TIẾN

Mã số thuế: 0601135146
Người đại diện: Đinh Văn Bình
Xóm 8, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XUÂN TIẾN

Mã số thuế: 0601136083
Người đại diện: Đinh Khánh Duy
Xóm 4, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC CÔNG CHÚC

Mã số thuế: 0601136816
Người đại diện: Trần Văn Công
Xóm 6, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH HÀ

Mã số thuế: 0601139711
Người đại diện: Đinh Văn Huyến
Xóm 5, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam