Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân kiên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 198 ĐỨC PHÚC

Mã số thuế: 0601184577
Người đại diện: Nguyễn Thị Thắm
Xóm 14, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0601179224
Người đại diện: Đinh Xuân Mộc
Xóm 15, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0601173399
Người đại diện: Vũ Xuân Hải
Xóm 9, mặt đường 32, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ HÀ NỘI XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600664588
Người đại diện: Đinh Xuân Tiếp
Xóm 14, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG TÂM

Mã số thuế: 0601002259
Người đại diện: Mai Viết Tâm
Xóm 8, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0601042692
Người đại diện: Bùi Ngọc Dương
Xóm 14, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 0601066742
Người đại diện: Nguyễn Văn Tuyên
Xóm 14, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VẬT NUÔI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601115855
Người đại diện: Mai Thanh Diệu
Xóm 8, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN DATYSO VIỆT NAM TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0106684335-002
Người đại diện: Đinh Xuân Cảnh
Xóm 14, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM ĐÔNG

Mã số thuế: 0601023058
Người đại diện: Đinh Thị Chiêu
Xóm 12 A, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THỦY BỘ VẠN LỘC

Mã số thuế: 0601137591
Người đại diện: Trần Đình Quý
Xóm 10B, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 0601139983
Người đại diện: Phạm Tiến Đạt
Xóm 13, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG XUÂN THUẬT

Mã số thuế: 0601044386
Người đại diện: Mai Văn Thuật
Xóm 16, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRƯỜNG GIA TMC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0105740065-005
Người đại diện: Phạm Thị Hà
Đường 32 - Xóm 10A, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN KIÊN

Mã số thuế: 0600659002
Người đại diện:
Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường - Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN KIÊN

Mã số thuế: 0600654124
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thìn
xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường - Nam Định

CÔNG TY TNHH HOÀ HIỂN

Mã số thuế: 0600427435
Người đại diện: Trịnh Văn Hòa
Đội 12, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CÔNG VĂN

Mã số thuế: 0600414771
Người đại diện: Trịnh Công Văn
Xóm 12A, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0600414901
Người đại diện: Vũ Văn Trác
Xóm 12 B, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT LỆ

Mã số thuế: 0600415341
Người đại diện: Đinh Xuân Lộc
Xóm 12B, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÌNH MỘC

Mã số thuế: 0600338489
Người đại diện: Đinh Xuân Mộc
Xóm 15, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MAI HOÀNG

Mã số thuế: 0600344228
Người đại diện: Trịnh Công Văn
Xóm 15, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 0600297306
Người đại diện: Trịnh Văn Lượng
Xóm 15, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ AXUZU

Mã số thuế: 0600296976
Người đại diện: Đinh Xuân Dụng
Xóm 12, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ÁNH SAO

Mã số thuế: 0600386919
Người đại diện: Trần Quang Dũng
Nhà ông Trần Quang Dũng - Xóm 12, Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam