Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân đài


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM KHÁNH XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 0601042727
Người đại diện: Ngô Hùng Đoan
Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIM THÀNH NGÂN

Mã số thuế: 0601143330
Người đại diện: Nguyễn Danh Hiệu
Xóm 2, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 0601143323
Người đại diện: Vũ Văn Giảng
Xóm 1, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG AN

Mã số thuế: 0601158217
Người đại diện: Đặng Ngọc Hoàng
Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TRUNG HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 0601006969
Người đại diện: Vũ Đức Trung
Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC TRƯỜNG KHANG

Mã số thuế: 0601102454
Người đại diện: Nguyễn Viết Hảo
Xóm 9, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH NAM ĐĂNG PHÁT

Mã số thuế: 0601156770
Người đại diện: Nguyễn Văn Thái
Xóm 9, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601071615
Người đại diện: Nguyễn Văn Hải
Xóm 9, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THANG MÁY NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601144486
Người đại diện: Nguyễn Viết Định
Xóm 6, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN TRƯỜNG C

Mã số thuế: 0600659228
Người đại diện:
Xã Xuân Đài - Huyện Xuân Trường - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 0600659073
Người đại diện:
Xã Xuân Đài - Huyện Xuân Trường - Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỀU THOA

Mã số thuế: 0600415415
Người đại diện: Nguyễn Hữu Điều
Tại nhà Ông Nguyễn Hữu Điều, Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH THANH DUẨN

Mã số thuế: 0600824425
Người đại diện: Đinh Văn Duẩn
Chợ Láng, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600765321
Người đại diện: Trần Anh Tuấn
Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ HUYNH

Mã số thuế: 0600333628
Người đại diện: Lê Văn Huynh
Chợ Láng, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DNTN XUÂN TỚI

Mã số thuế: 0600113527
Người đại diện: Lê Xuân Tới
Xóm 3, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ TĨNH

Mã số thuế: 0600340992
Người đại diện: Vũ Văn Tố
Xóm 2, Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Nam Định, Vietnam

HTX NÔNG NGHIỆP XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 0600187656
Người đại diện: Nguyễn Văn Đệ
Xã Xuân Đài - Huyện Xuân Trường - Nam Định

UBND XÃ XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 0600143666
Người đại diện:
Xã Xuân Đài - Huyện Xuân Trường - Nam Định