Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trực đạo


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0601165408
Người đại diện: Phạm Văn Cường
Thôn 15 - Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC E-LINK

Mã số thuế: 0601178397
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Ngân
Thôn Ngọc Giả, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUẬN PHONG

Mã số thuế: 0601140788
Người đại diện: Vũ Văn Dũng
Đội 19, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM VIỆT

Mã số thuế: 0601036610
Người đại diện: Ngô Quang Việt
Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC UYÊN TUẤN

Mã số thuế: 0601037318
Người đại diện: Ngụy Quốc Tuấn
Chợ Giá, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MẠNH TUẤN CHỢ GIÁ

Mã số thuế: 0601037903
Người đại diện: Ngô Bá Vinh
Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 0601143605
Người đại diện: Phạm Văn Quân
Thôn 11, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THẾ NAM

Mã số thuế: 0601149205
Người đại diện: Tăng Văn Thế
Đội 7, thôn Hạ Đồng, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH KHOA

Mã số thuế: 0601035543
Người đại diện: Ngô Văn Khoa
Thôn 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM PHÚC

Mã số thuế: 0601034941
Người đại diện: Trần Huy Đoàn
Chợ Giá, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BỐN MÙA 368 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106881252-001
Người đại diện: Ngô Bá Đông
Thôn 15, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

UBND XÃ TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600145039
Người đại diện:
Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

HTX CỔ PHẦN DỆT BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0600336717
Người đại diện: Đặng Thị Liễu
Thôn Hạ Đồng - Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600675300
Người đại diện:
Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600644486
Người đại diện: Phạm Ngọc thêm
Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0600644687
Người đại diện: Vũ Đức Hạnh
Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 0600553976
Người đại diện: Hoàng Văn Đức
Thôn 7, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

CÔNG TY CP THANH ĐẠO

Mã số thuế: 0600420327
Người đại diện: PHạM VăN Sỹ
Nhà ông Phạm Văn Sỹ, xóm 50, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam

DNTN HUY HÙNG

Mã số thuế: 0600008272
Người đại diện: Ngô văn Hùng
Xã Trực Đạo - Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

DNTN PHÚC PHIN

Mã số thuế: 0600028832
Người đại diện: Ngô Minh Phúc
Chợ Giá - Xã Trực Đạo - Xã Trực Đạo - Huyện Trực Ninh - Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFICO

Mã số thuế: 0600739385
Người đại diện: Triệu Văn Hiếu
Đội 13, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Nam Định, Vietnam